info@rellox.cz +420 734 445 094

Právní ustanovení

Ochrana osobních údajů

Společnost Rellox s.r.o., IČ 27140130, se sídlem v Praze (dále jen „Rellox“), která je provozovatelem internetových stránek www.resort-zadar.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. v platném znění.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vlastní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Třetím osobám mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu pouze za účelem realizace příslušného obchodního případu.

Společnost Rellox si také vyhrazuje právo, poskytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě při vymáhání pohledávky, a to i bez předchozího písemného souhlasu zákazníka.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., v platném znění jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Návštěvník má možnost zaslat společnosti Rellox s.r.o. žádost, aby mu obchodní informace nadále nebyly zasílány.

Obsah webových stránek

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Rellox s.r.o. jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění a případně podle dalších souvisejících právních předpisů.

Jakákoliv část těchto webových stránek (text, foto, video atd.) nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Rellox s.r.o. elektronickou či mechanickou cestou zkopírována a zpřístupněna třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří informace určené pro média.

Přestože se snažíme udržovat tyto webové stránky aktualizované, upozorňujeme návštěvníky, že se na těchto stránkách mohou vyskytnout údaje, které nejsou aktuální.

Použití cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Vrátíte-li se později na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server díky tomu získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Díky cookies je procházení webových stránek pohodlnější a rychlejší. Cookies využívá naprostá většina webových stránek. Zablokování cookie může způsobit, že některé služby webových stránek nemusí fungovat správně.

Používání cookies můžete upravit pomocí vašeho prohlížeče. Konkrétní nastavení týkající se ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele vašeho prohlížeče.

Více se o cookies můžete dozvědět např. zde.

Tyto webové stránky a využívají službu Google Analytics taktéž poskytovanou společností společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics, stejně jako další běžně používané technologie používají soubory cookies (viz informace výše). Chcete-li se dozvědět, jak Google zachází s takto získanými daty klikněte prosím zde.  Pozornost věnujte také informacím zde a zde.

Odpovědnost za poskytované informace

Společnost Rellox věnuje maximální péči tomu, aby informace zveřejněné na internetových stránkách www.resort-zadar.cz byly pravdivé a úplné, nicméně společnost Rellox neručí za správnost údajů. Pro přesné a konečné informace o podmínkách koupě, respektive užívání a provozu nemovitosti, je nutné v každém jednotlivém případě kontaktovat Rellox. Uvedené ceny, popisy nemovitostí, investiční předpoklady, daňové a legislativní podmínky, případně další specifické informace se mohou měnit a nepředstavují závaznou nabídku.